; zadatek a zaliczka

Zadatek a zaliczka przy kupnie mieszkania

Wbrew powszechnej opinii zaliczka i zadatek nie są synonimami. To dwa odrębne rozwiązania, z których każde ma swoje plusy i minusy. Nie wiesz, które z nich jest korzystniejsze? Przeczytaj ten artykuł i rozwiej wszystkie swoje wątpliwości.

Zaliczka przy zakupie mieszkania

Zaliczką nazywa się częściową opłatę za usługę, która jest przewidziana do wykonania. Wpłaca się ją przy zawieraniu umowy przedwstępnej. W przypadku pozytywnego zakończenia danej usługi, będziesz musiał dopłacić tylko tę kwotę, która jest różnicą całkowitej wartości mieszkania, a wpłaconej zaliczki. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, iż w sytuacjach określonych w umowie podlega ona zwrotowi. Co ważne – nie ma znaczenia z czyjej winy nie doszło do transakcji.

Zadatek przy kupnie mieszkania

Zadatek z kolei nie jest częściową opłatą, a jedynie finansowym zabezpieczeniem. W przypadku wpłacenia zadatku najważniejszą kwestią, o jakiej musisz pamiętać jest to, że pieniądze wpłacone w ten sposób są bezzwrotne. Sprzedawca nie ma obowiązku oddać Ci kwoty, którą wpłaciłeś za mieszkanie na umowie przedwstępnej. To zapis ustalony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zwraca on jednak również uwagę na dobro kupującego – wartość zadatku nie może wynosić tyle, co pełna kwota wartości mieszkania.

Kiedy najlepiej zdecydować się na wpłatę zadatku?

Zadatek przy kupnie mieszkania opłaca się wówczas, gdy sprzedawca (usługodawca) chce odstąpić od umowy z Tobą zawartej. Wówczas ma on obowiązek zwrotu wpłaconych przez klienta pieniędzy. I o ile zaliczka zwracana jest w całości, o tyle zadatek – w podwojonej kwocie. Co to oznacza? Jeżeli wpłacisz zadatek na mieszkanie, możesz mieć pewność, że usługa będzie wykonana w określonym czasie i przy użyciu najlepszej jakości materiałów.

Na co jeszcze należy zwrócić uwagę, decydując się na wpłatę zadatku?

Przy wpłacaniu zadatku należy zwrócić uwagę na dwa istotne elementy. Pierwszy dotyczy wpisania terminu wpłaty zadatku do umowy. Drugi natomiast odnosi się do samego momentu wręczenia pieniędzy usługodawcy. Klauzulę dotyczącą ustanowienia zadatku należy zamieścić w przedwstępnej umowie sprzedaży mieszkania. Skuteczność zadatku jest bowiem uzależniona od ważności umowy przedwstępnej. O czym należy pamiętać w momencie wręczenia zadatku? Przekazane pieniędze (gotówką lub przelewem bankowym) będą traktowane jako zadatek tylko i wyłącznie wtedy, gdy wręczenie ich usługodawcy nastąpi podczas zawierania umowy przedwstępnej. Wpłacenie zadatku w innym terminie wymaga dokładnego zapisu w umowie. W przeciwnym razie wpłata zadatku będzie nieważna, usługodawca może nie potwierdzić, że otrzymał od Ciebie pieniądze, a Ty będziesz musiał zapłacić po raz kolejny tę samą kwotę.

Zaliczka a zadatek – na co najlepiej się zdecydować?

Jak widzisz, terminów „zaliczka” i „zadatek” nie należy używać zamiennie, ponieważ pojęcia te znacznie się od siebie różnią. Jakie są zatem najważniejsze kwestie, o jakich należy pamiętać w przypadku zaliczki i zadatku?

  • Jeżeli nie zostanie dotrzymany którykolwiek z warunków umowy (nie ma znaczenia z czyjej winy), masz prawo otrzymać zwrot zaliczki. Zadatek jest natomiast bezzwrotny, chyba że jego zwrot zostanie ustalony w umowie.
  • Wszystkie informacje na temat zadatku muszą zostać zapisane w umowie. W przeciwnym razie jakakolwiek wpłata może zostać uznana za nieważną.
  • Wysokość zadatku oraz zaliczki nie może być równa sumie kwoty całkowitej podmiotu umowy. Najczęściej jest to około 10-15% wartości całej kwoty.

Na co najlepiej się zdecydować? Na zadatek czy zaliczkę? Wybierz pierwsze, jeżeli zależy Ci na zabezpieczeniu swojego mieszkania i zwiększeniu szansy, że wszystkie warunki zapisane w umowie zostaną spełnione. Zadatek sprawia, że usługodawca chce wykonać swoją usługę jak najlepiej, aby nie był zmuszony do rozwiązania umowy i wypłacenia Ci dwukrotnie wyższej sumy niż ta, którą mu zapłaciłeś. W przypadku zaliczki nie masz pewności co do gwarancji zapisów w umowie. Jest ona traktowana wyłącznie jako część kosztów wykonania wyznaczonej pracy.