; słownik pojęć budowlanych

Słownik pojęć: mini słownik budowlany

Przed Tobą druga część słownika budowlanego. Dowiesz się z niej m.in. jaka jest funkcja elewacji oraz dlaczego warto powiesić wiechę na dachu budynku.


Pierwszą część słownictwa budowlanego znajdziesz na stronie: https://toscom.pl/slownik-pojec-mini-slownik-budowlany/

Badania gruntowe

To nazwa kompleksowych badań przeprowadzanych przed rozpoczęciem budowy na wyznaczonym terenie. Ich celem jest dokładne określenie właściwości geotechnicznych gruntu i umożliwienie prawidłowego zaprojektowania budynku. Do przeprowadzenia takich badań należy zatrudnić profesjonalną firmę mającą kwalifikacje geologiczne kategorii V i VII. Pozwalają one m.in. na rozpoznawanie zasobów wód podziemnych oraz warunków geologiczno-inżynierskich.

Stan surowy

Stanem surowym nazywamy ten etap budowy, w którym skończone są prace konstrukcyjne. Oznacza to, że gotowe są już fundamenty, ściany oraz dach. Stan surowy dzieli się na:

  • otwarty – to budynek, który nie ma jeszcze drzwi, okien i ścianek działowych,
  • zamknięty – w budynku są już wstawione drzwi i okna, ale niewykończone pomieszczenia.

Ciąg kominowy

Ciągiem kominowym nazywamy przepływ powietrza w przewodzie kominowym. Powstaje on w wyniku różnicy gęstości ciepłego powietrza wewnątrz przewodu i zimnego z zewnątrz. Rozgrzane spaliny rozprężają się, stają się lżejsze od powietrza i są wypychane na zewnątrz budynku. Siła ciągu kominowego zależna jest od kilku czynników, m.in. wysokości przewodu kominowego oraz wielkości jego przekroju.

Elewacja budynku

Elewacja budynku to inaczej zewnętrzna powierzchnia ściany budynku ze wszystkimi znajdującymi się na niej elementami, takimi jak okna czy drzwi. Jej najważniejszą funkcją jest ochrona domu oraz docieplenie murów. Elewację można podzielić:

  • ze względu na położenie – na frontową, boczną i tylną,
  • zgodnie ze stronami świata – na wschodnią, zachodnią, północną i południową.

Wiecha

Wiecha na budowie to pęk kwiatów i traw ułożony w ozdobny wieniec. Zawiesza się go na szczycie dachu nowego budynku. Przygotowywanie wiechy jest wielopokoleniową tradycją sięgającą czasów pogańskich. Wierzono wówczas w moc roślin, które miały chronić nowy budynek i jego przyszłych domowników. Uroczyste zawieszenie wiechy następowało po położeniu ostatniego elementu konstrukcji dachu.