; Użytkowanie wieczyste. Gmina i Skarb Państwa. Bonifikata.

Użytkowanie wieczyste. Gmina i Skarb Państwa. Bonifikata.

Sejm przyjął senacką nowelizację o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność, która przewiduje, że na gruntach należących do Skarbu Państwa bonifikata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nie będzie niższa niż zaproponowana przez lokalny samorząd.

Co w noweli?

Senacka nowelizacja ustawy przewiduje, że jeżeli lokalny samorząd zdecyduje o wyższej bonifikacie niż 60 proc. proponowanych przez Skarb Państwa, to automatycznie na tym terenie zostanie ona podwyższona przez wojewodę do „samorządowego” poziomu.

Nowelizacja ujednolica także zasady dotyczące udzielania bonifikat na przekształcenie gruntów pod garażami i miejscami postojowymi. W obowiązującej wersji ustawy wyraźnie wskazane zostały jedynie garaże.

W praktyce zmiana daje samorządom możliwość udzielenia bonifikaty zarówno na przekształcenie gruntów pod garażami, jak i miejscami postojowymi. Na gruntach Skarbu Państwa takie bonifikaty będą wynikały wprost z ustawy.

Kolejna nowelizacja wprowadza także mechanizm, który jest odpowiedzią na „drakońską” podwyżkę opłat za użytkowanie wieczyste, która miała miejsce pod koniec ubiegłego roku w niektórych samorządach.

Mechanizm ma zapobiec praktykom samorządów, które polegają na drastycznym podwyższaniu opłat za użytkowanie tak, by przy wykupie gruntu na własność (z zastosowaniem bonifikat) samorząd otrzymał jak największą sumę od właściciela nieruchomości.

– Wszędzie tam, gdzie informacje o podwyżkach dotarły już po Nowym Roku, czyli w momencie, w którym nie było już użytkowania wieczystego, wszędzie tam postępowania zostaną umorzone i mieszkańcy nie będą mieli tych podwyżek – mówił we wtorek wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

– Nie może być takiej sytuacji, że ktoś odebrał i mu skutecznie doręczono, a komuś nie doręczono skutecznie i na takiej nieruchomości będą dwie różne sytuacje, ktoś kto będzie miał wyższą opłatę i ktoś kto będzie miał niższą opłatę. Jeśli nawet jeden mieszkaniec nie będzie skutecznie powiadomiony o podwyżce, to wtedy umarzamy całe to postępowanie – dodał.

Przekształcenie we własność

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów umożliwiła ustawowe przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Przekształcenie, zgodnie z ustawą, musi być odpłatne. Odpłatność za przekształcenie na gruntach Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego to 20 opłat rocznych, które trzeba zapłacić za własność. W przypadku jednorazowej spłaty bonifikata na gruntach Skarbu Państwa wynosi przynajmniej 60 proc. Decyzja w sprawie bonifikat na gruntach samorządów należy do rad gmin i miast.

Szacuje się, że jest ok. 500 tys. właścicieli nieruchomości na gruntach Skarbu Państwa, kolejnych ok. 2 mln właścicieli mieszkań i domów ma umowy użytkowania ustanowione na gruntach samorządowych.

Źródło: tvn24